Als de organisator de mogelijkheid heeft aangezet om volmachten te delen, krijgen ingelogde leden hier een extra button voor op het dashboard. Hier vullen zij het e-mailadres in waarmee de gemachtigde bij Online ALV bekend is. De gemachtigde krijgt eerst de mogelijkheid om voor de volmachtgever te stemmen, daarna kan hij/zij zijn eigen keuze doorgeven.
Bij het geven van een volmacht aan een andere deelnemer blijft dit net zo lang staan tot de volmacht weer wordt ingetrokken. Bij een toekomstige vergadering waarbij het lid zelf weer aanwezig kan zijn, zal het lid de volwacht weer in kunnen trekken via de button ‘Volmacht intrekken’. Wordt dit niet gedaan, dan behoudt de gevolmachtigde de volmacht en kan deze dus voor het andere lid stemmen.