JURIDISCH GELDIGE EN VEILIGE ONLINE VERGADERINGEN

De vraag die wij vaak gesteld krijgen, is of de online ALV wel geldig is. Het antwoord op die vraag is volmondig JA. Op dit moment is het onder de spoedwet toegestaan voor alle verenigingen om online te vergaderen en stemmingen te houden, ook al is dit niet opgenomen in uw statuten. Online-ALV voorziet in de toekomst wel dat hybride en online vergaderingen steeds meer als normaal worden gezien. Wij verwachten dan ook dat de mogelijkheden die binnen de spoedwet zijn gecreëerd permanent worden gemaakt. De complete vergadering via Online-ALV wordt geregistreerd en automatisch gelogd, wat betekent dat de informatie achteraf niet kan worden gewijzigd. Dat zorgt voor veilige online vergaderingen waarbij het stemmen volledig rechtsgeldig is. 

Dus wilt u voortaan alleen nog maar werken met veilige online vergaderingen?

Dan is Online-ALV het antwoord! 

TWO-FACTOR AUTHENTICATION

Wij vinden het enorm belangrijk dat uw ALV veilig en discreet kan plaatsvinden. Door middel van zogenaamde two-factor authentication weten we zeker dat alleen genodigden het portaal in kunnen. Het portaal is niet vindbaar zonder de uitnodiging en bevat high-tech beveiligingen om ongewenst meekijken te voorkomen. 

REGISTRATIE DEELNEMENDE LEDEN

Het uitnodigingsproces naar uw deelnemers kan in eigen beheer of volledig door ons worden verzorgd. Het toevoegen van deelnemers kan eenvoudig door de import van een Excel-lijst met deelnemende leden voorafgaande uw ALV. Op deze ledenlijst staat het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en het eventuele stemgewicht van de betreffende persoon. Wanneer de vergadering start, ontvangt ieder lid een e-mail met een unieke inlogcode. Deze aanmelding wordt door hen bevestigd door een sms op het opgegeven nummer. Op die manier weten we zeker dat de juiste persoon in de vergadering zit en wordt dit geregistreerd in het logboek van uw vergadering. U betaalt ook slechts gebruikerskosten voor deelnemende leden.

Deelnemerslijst van het platform Online-ALV

TRACKRECORD VAN UW VERGADERING EN ANONIEM STEMMEN

Om veilige online vergaderingen te houden, wordt in het systeem een trackrecord bijgehouden van alle informatie in de chat en van het stemmen. Dit scheelt de notulist behoorlijk wat werk!

Alleen de moderator ziet wie er gestemd heeft en wat er gestemd is. Anoniem stemmen kan ook, maar dan dient een externe moderator door ons verzorgd te worden. Eventuele stemverklaringen kunnen worden gedaan via de chat en worden ook gelogd.

De uitslag van de stemming is realtime in beeld zodra deze gesloten wordt. Ook het inspreken op de agenda is met Online-ALV mogelijk. In de applicatie kan aan één of meerdere personen spreekrecht worden verleend.  

SPOEDWET VEILIGE ONLINE VERGADERINGEN

Het digitaal vergaderen en de rechtsgeldigheid daarvan zijn middels een spoedwet geregeld. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook na corona wilt blijven profiteren van de voordelen van online vergaderen. We raden u daarom aan om uw statuten zodanig aan te passen dat dit in het vervolg ook mogelijk is. 

U ziet het: Veilige online vergaderingen of uw ALV houden is niet alleen gemakkelijk, betaalbaar en handig voor uw leden. Het is daarnaast ook betrouwbaar en juridisch geldig!  

 

MEER INFORMATIE OVER ONS PLATFORM?