ACCREDITATIE MOGELIJKHEID

Bent u aanbieder van trainingen en opleidingen waarbij u accreditatiepunten moet toewijzen aan uw deelnemers? Door gebruik te maken van Online-ALV kunt u uw training verzorgen en de deelnemende leden nadien hun accreditatiepunten toekennen. Het Online-ALV systeem logt de deelname aan de bij- of herscholing. Na afloop ontvangt het complete logboek van de door u verzorgde opleiding, waarbij u een gedeelte van dit logboek kunt overhandigen aan de deelnemers waarop op basis daarvan accreditatiepunten worden toegekend. Dit in tegenstelling tot vele andere online tools die individuele deelname niet loggen.

Accreditatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

Online-ALV sluit met u een verwerkersovereenkomst. Wij zijn daarmee gemachtigd om met de data van de trainingsaanbieder te werken. We bepalen samen welke data we opslaan en hoe lang deze data bewaard blijft. 

We waarborgen de privacy van uw deelnemers. Ons platform en de registratie van persoonsgegevens is AVG-proof en dus veilig en betrouwbaar.