WAT BETEKENT DE COVID-19 NOODWET VOOR UW ALV?

APRIL 2020

De belangrijkste boodschap van de noodwet betreffende algemene ledenvergaderingen (ALV) is dat het nu is toegestaan om uw ALV volledig digitaal te houden. Ook elektronisch stemmen is geoorloofd en rechtsgeldig bij een ledenvergadering in coronatijd. We leggen u hieronder uit wat de voorwaarden zijn van het organiseren van een ledenvergadering in coronatijd. Deze zijn ook opgenomen in de noodwet ALV verenigingen.

  • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV de mogelijkheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de agendapunten.
  • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord (tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is) en de antwoorden erop moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail.
  • Het bestuur kan bepalen dat stemmen alleen via een elektronisch communicatiemiddel mogelijk is.
  • Het bestuur dient bij de oproeping voor de ALV te vermelden dat deze digitaal plaatsvindt en ook via welke tool.