ADFIZ ONTDEKT MEERWAARDE VAN ONLINE VERGADEREN VIA ONLINE-ALV

JUNI 2020

Nu het vanwege het coronavirus niet mogelijk is om met grote aantallen leden fysiek bij elkaar te komen, zocht Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, naar alternatieven om de in juni 2020 geplande ALV toch door te laten gaan. Een online vergadering had daarbij hun duidelijke voorkeur.

CREATIEF IN OPLOSSINGEN

Adfiz besloot eerst een try out te organiseren voor de Ledenraad. Voor deze testcase werkte ze samen met het platform Online ALV, dat speciaal is ontwikkeld voor verenigingen, van lokale sportclub tot nationale branchevereniging. Dit platform was hen aangeraden door de Nederlandse Associatie, de branchevereniging van alle Nederlandse branche-, beroeps-en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden. Zij hadden goede ervaringen met Online-ALV. Vergaderen kan ook in Teams, maar een echte doorslaggevende factor voor Adfiz om voor Online-ALV te kiezen was de geborgde stemming. Waar andere systemen alleen de uitslag van een stemming vastleggen registreert Online-ALV alles rondom de stemming. Dus niet alleen wie waarop stemde en wanneer, maar ook wie op dat moment aanwezig was in de vergadering. Juist dát maakt het een geldige stemming!

VERGADEREN VIA ONLINE-ALV: VOOR HERHALING VATBAAR

Adfiz beschouwde deze ledenraadvergadering als testcase om te beoordelen of ze hun ALV ook op deze manier konden organiseren. Wiertsema: “Het antwoord is volmondig ja. We hebben de vraag ook gesteld aan alle deelnemers in de ledenraadvergadering, en iedereen antwoordde daarop: ‘Ja, doe het absoluut ook zo met de ALV’. Het was echt een groot succes.” Voor de ALV heeft Adfiz nog een paar extra aanpassingen doorgevoerd. “Het platform is echt een ander medium, je kunt meer spelen met de beelden die je de leden wil laten zien en daar zullen we bij de ALV nóg meer gebruik van gaan maken.”

NIEUW MEDIUM, NIEUWE KANSEN

Wiertsema verwacht dat de online vergadering een blijvertje is. “Ik denk dat als we weer terug zijn bij normaal –hopelijk het oude normaal, waarin we weer bij elkaar kunnen komen –dat we dan ook vaker zo’n bespreking online zullen doen. Het is een waardevol extra medium dat we aan deze periode overhouden.”